• Untitled-1.png
  • Untitled-2.png
  • Untitled-1s.png

Zemessūcēju pakalpojumi

Ņemot vērā "MMG"group SIA   tehniskās iespējas (ekskavatori, buldozeri, kravas automašīnas,) un viens no virzieniem ir liela apjoma zemes darbu veikšana, grunts pārvietošanai ar zemessūcējiem.

Zemessūcējs Rūķis ir lieliski piemērots padziļināšanas darbu veikšanai iekšējā akvatorijā līdz 15 metru dziļumam. Atkarībā no sūknēšanas attāluma un grunts tipa. Zemessūcējs nodrošina smilts sūknēšanas ražīgumu no 50 līdz 150m3/ stundā gatavā materiāla.

Sūknēšanas attālums līdz 200 metru.

"MMG"group SIA  regulāri veicam gultnes padziļināšanas darbus, kā arī smilts izskalošanas darbus un jaunu teritoriju veidošanu.  

Padziļināšanas darbus mēs veicam galvenokārt pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā noteiktu darba posmu izpildei piesaistām arī apakšuzņēmējus.

Veicam arī derīgo izrakteņu piegādi;

"MMG"group SIA  ir savas transporta vienības,kas ļauj operetīvi veikt iegūto derīgo izrakteņu piegādi nepieciešamajā vietā un vajadzīgajā intensitātē. 

Liela apjoma piegādes tiek organizētas ,izmantojot sadarbības partneru pakalpojumus.

 "MMG"group SIA  veiksmīgi darbojas, nodrošinot ar izejmateriāliem reģiona lielākos un aktīvākos būvuzņēmumus kā arī būvniecības privātsektoru.